Kontaktinformasjon

Saker som gjelder strikkehjelp og liknende, spør om hjelp på vår facebook gruppe:

Facebook – Villmarkssamstrikk

Saker som gjelder support og nettbutikk, send en e-post til: 

post@linkaneumann.com

Saker som gjelder bedrift eller andre hendvendelser. Rettes mot dagligleder:

post@linkaneumann.com